kobe

Kobe

Tokyo

studio void
Kobe

2-10-2-#403 Mikage, Higashinada
Kobe, Hyogo 658-0056 JAPAN

TEL +81-78-858-9102
FAX +81-78-858-9103

5 min. walk from Hankyu Kobe Line, Mikage